Ruszamy w 2021 rok!

Poniżej zamieszczamy planowane grupy szkoleniowe w ramach zajęć klubowych GKP „ORKA” i programu „Umiem pływać” .Rodzice dzieci rozpoczynających zajęcia proszeni są o kontakt z klubem drogą email gkporka@poczta.onet.pl z podaniem numeru grupy, danych dziecka i stopnia dotychczasowego oswojenia z wodą. Ostateczną decyzję o przynależności do danej grupy podejmują trenerzy klubu. Składka uczestnika zajęć od stycznia 2021 pozostaje bez zmian i wynosi 100zł miesięcznie, płatne do 10 każdego miesiąca na konto klubu.

Prawdopodobny termin rozpoczęcia zajęć w wodzie to czwartek 21.01.21r..

Grupy GKP „ORKA” II semestrze roku szkolnego 2020/21 :

Grupa I doskonalenie pływania od lutego 2021-składka trener Damian Zbrzeźny , zajęcia 2 razy w tygodniu po 60min dla dzieci z klas I i II wszystkich grudziądzkich szkół

środa 15.30-16.30

piątek 16.00-17.00

Grupa II doskonalenie pływania-składka

trener Damian Zbrzeźny , zajęcia 2 razy w tygodniu dla dzieci z klas III-VIII wszystkich grudziądzkich szkół

wtorek 15.30-17.00

czwartek 15.30-17.00

Grupa III treningowa- składka

trener Michał Niewiadomski, zajęcia 5 razy w tygodniu po 90min dla dzieci z klas IV i starszych wszystkich grudziądzkich szkół

poniedziałek 15.30-17.00

wtorek 15.30-17.00

sroda 15.30-17.00

czwartek 15.30-16.45 sala lub teren, 17.00-17.45 basen

piątek 15.30-17.00

Grupa IV treningowa- składka

trener Damian Goetz, zajęcia 2 razy w tygodniu po 90min dla dzieci z klas pływackich IIIA i IVA SP 20

poniedziałek 15.30-17.00

środa 15.30-17.00

Grupa V doskonalenie pływania od lutego 2021-zajęcia bezpłatne

trener Damian Zbrzeźny , zajęcia raz w tygodniu dla dzieci z klasy II A sportowej

piątek 15.00-16.00

Grupa VI nauka pływania od marca 2021-zajęcia bezpłatne, program „Umiem pływać”

trener Michał Niewiadomski, zajęcia 2 razy w tygodniu po 45min dla dzieci lat 6, kandydatów do I klasy sportowej

wtorek 14.35-15.20

piątek 14.35-15.20

Grupa VII nauka pływania od marca 2021-zajęcia bezpłatne, program „Umiem pływać” trener Damian Zbrzeźny , zajęcia 2 razy w tygodniu po 45min dla dzieci z klas I i II wszystkich grudziądzkich szkół

wtorek 14.45-15.30

czwartek 17.00-17.45