KLASA SPORTOWA-PŁYWANIE

DYREKCJA SP 20 I ZARZĄD GKP „ORKA” INFORMUJE, IŻ OD ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA W SZKOLE KLASA SPORTOWA O PROFILU PŁYWANIA DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2012 i 2013. ZAJĘCIA NA BASENIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ TRZY RAZY W TYGODNIU W 1,5 GODZINNYCH JEDNOSTKACH LEKCYJNYCH Z PODZIAŁEM NA 10-12-TO OSOBOWE GRUPY DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW. DODATKOWO KAŻDA GRUPA RAZ W TYGODNIU ODBĘDZIE ZAJĘCIA WYCH-FIZ NA SALI GIMNASTYCZNEJ Z NAUCZYCIELEM WYCH-FIZ . NABÓR DO KLASY PRZEPROWADZONY ZOSTANIE W KWIETNIU I MAJU 2019. PRZY NABORZE BRANE POD UWAGĘ BĘDĄ WARUNKI FIZYCZNE DZIECKA, STOPIEŃ OSWOJENIA Z WODĄ, OPANOWANIE PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI W WODZIE I NA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ STAN ZDROWIA. ZACHĘCAMY RODZICÓW DO PRZYGOTOWANIA DZIECI DO NABORU POPRZEZ ZAPISANIE ICH NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA, KTÓRE POZWOLĄ NA OSWOJENIE ZE ŚRODOWISKIEM WODNYM.

ZAPRASZAMY!