NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zarząd GKP „ORKA” informuje, iż zajęcia treningowe zostaną wznowione 5 września zajęciami na basenie, sali gimnastycznej, boisku lub terenie. Poniżej zamieszczamy planowane grupy szkoleniowe w ramach zajęć klubowych.

Rodzice dzieci rozpoczynających zajęcia proszeni są o wypełnienie formularza on-line

https://forms.gle/qHagpzy1KK8o7qtt8

celem szybkiego skompletowania grupy i rozpoczęcia zajęć w pełnym składzie.

Ostateczną decyzję o przynależności do danej grupy podejmują trenerzy klubu, po pierwszych zajęciach w wodzie.

Składka uczestnika zajęć wynosi 120zł miesięcznie, płatna do 10 każdego miesiąca na konto klubu.

Zawodnicy urodzeni w roku 2014, będący w grupie treningowej i mający w perspektywie udział w zawodach, powinni rozpocząć procedurę badań u lekarza sportowego, co jest warunkiem uzyskania licencji zawodniczej i startu w zawodach. To samo dotyczy zawodników, którzy posiadają książeczkę badań lekarskich, ale upływa termin ważności badań.

Planowane grupy GKP „ORKA” w roku 2023/2024:

Grupa I treningowa

trener Michał Niewiadomski, zajęcia 5 razy w tygodniu po 90min (3 x basen, 1 x teren, 1 x sala) dla dzieci z rocznika 2009 i starszych wszystkich grudziądzkich szkół, zajęcia płatne-składka 120zł

Grupa II treningowa

trener Damian Goetz, zajęcia 5 razy w tygodniu po 90min (4 x basen, 1 x sala lub teren) dla dzieci z klas pływackich VIa i VIIa SP 20, zajęcia płatne-składka 120zł

Grupa III treningowa

trener Damian Zbrzeźny , zajęcia 3 razy w tygodniu po 90min (2 x basen, 1 x sala lub teren+basen ) ,dla dzieci z klas pływackich IVa i Va SP 20, zajęcia płatne-składka 120zł

PONIEDZIAŁKI 15.30-17.00 basen

ŚRODY 15.30-17.00 basen

CZWARTKI 15.30-16.15 basen

Grupa IV doskonalenie pływania

trener Damian Zbrzeźny , zajęcia 2 razy w tygodniu po 45min dla dzieci z roczników 2014, 2013,2012, dla dzieci z wszystkich grudziądzkich szkół, zajęcia płatne-składka 120zł

WTORKI 16.15-17.00

CZWARTKI 16.15-17.00

Grupa V doskonalenie pływania

trener Michał Niewiadomski, zajęcia 2 razy w tygodniu 75min dla dzieci z rocznika 2014-2015,z klas pływackich IIa i IIIa SP 20, zajęcia płatne- składka 120zł

WTORKI 14.30-15.45

PIĄTKI 14.00-15.15

Grupa VI nauka pływania (kurs 10 zajęć od 18 września)

trener Michał Niewiadomski, zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 min dla dzieci z rocznika 2014 dla uczniów III klas SP 20, zajęcia bezpłatne w ramach programu „UMIEM PŁYWAĆ”

PONIEDZIAŁKI 14.35-15.20

ŚRODY 14.35-15.20

Grupa VII nauka pływania (kurs 20 zajęć od 19 września)

trener Damian Zbrzeźny, zajęcia 1 raz w tygodniu dla dzieci z roczników 2015,2016 wszystkich grudziądzkich szkół, zajęcia bezpłatne w ramach programu „UMIEM PŁYWAĆ”

WTORKI 15.30-16.15