Nowy rok szkolny 2021/2022 !

Zarząd GKP „ORKA” informuje, iż zajęcia treningowe zostaną wznowione 1 września zajęciami na basenie, sali gimnastycznej, boisku lub terenie. O formę uczestników obozu w Okoninach Nadjeziornych w dniach 21-29.08.21 r. zadbają trenerzy klubowi, natomiast wszystkich pozostałych klubowiczów gorąco zachęcamy do uprawiania podczas wakacji różnorodnych form aktywności fizycznej, zwłaszcza tej na świeżym powietrzu.

Poniżej zamieszczamy planowane grupy szkoleniowe w ramach zajęć klubowych, bez podania konkretnych dni i godzin, aczkolwiek można się spodziewać treningów głównie w godzinach 15.00-17.00. Rodzice dzieci rozpoczynających zajęcia proszeni są również o jak najszybszy kontakt z klubem drogą email gkporka@poczta.onet.pl (z podaniem numeru grupy, danych dziecka i stopnia dotychczasowego oswojenia z wodą) celem szybkiego skompletowania grupy i rozpoczęcia zajęć w pełnym składzie. Ostateczną decyzję o przynależności do danej grupy podejmują trenerzy klubu, po pierwszych zajęciach w wodzie 6 września o godz 15.30.

Składka uczestnika zajęć od września 2021 wzrasta do 120 zł miesięcznie, płatna do 10 każdego miesiąca na konto klubu.

Zawodnicy urodzeni w roku 2012 i starsi, będący w grupach treningowych i mający w perspektywie udział w zawodach, powinni rozpocząć procedurę badań u lekarza sportowego, co jest warunkiem uzyskania licencji zawodniczej i startu w zawodach. To samo dotyczy zawodników, którzy posiadają książeczkę badań lekarskich, ale upływa termin ważności badań.

Od najbliższego roku szkolnego w SP 20 pod patronatem naszego klubu funkcjonować będzie już 5 klas pływackich, których szkoleniem zajmą się:

Klasa Ia rocznik 2014 trener główny: Michał Niewiadomski, trener wspierający: Paweł Kruszewski

Klasa IIa rocznik 2013 trener główny: Damian Zbrzeźny, trener wspierający: Krzysztof Kaczorowski

Klasa IIIa rocznik 2012 trener główny: Damian Zbrzeźny, trener wspierający: Marzena Krzewińska

Klasa IVa rocznik 2011 trener główny: Damian Goetz

Klasa Va rocznik 2010 trener główny: Damian Goetz, trener wspierający: Michał Niewiadomski

Zachęcamy jednocześnie rodziców dzieci z w/w roczników o rozpatrzenie zapisania dziecka do klasy pływackiej, zwłaszcza dzieci z rocznika 2014, gdyż są jeszcze wolne miejsca.

Planowane grupy GKP „ORKA” w roku 2021/2022:

Grupa I treningowa trener Michał Niewiadomski, zajęcia 5 razy w tygodniu po 90min (3 x basen, 1 x teren, 1 x sala) dla dzieci z rocznika 2010 i starszych wszystkich grudziądzkich szkół, zajęcia płatne-składka 120zł

Grupa II treningowa trener Damian Goetz, zajęcia 5 razy w tygodniu po 90min (4 x basen, 1 x sala lub teren) dla dzieci z klas pływackich IVa i Va (grupa A) SP 20, zajęcia płatne-składka 120zł

Grupa III doskonalenie pływania trener Damian Zbrzeźny , zajęcia 2 razy w tygodniu po 90min (1 x basen, 1 x 50’sala lub teren+30′ basen ) dla dzieci z klas pływackich II i IIIa SP 20, zajęcia płatne-składka 120zł

Grupa IV doskonalenie pływania trener Damian Zbrzeźny , zajęcia 2 razy w tygodniu po 90min dla dzieci z roczników 2013,2012,2011 wszystkich grudziądzkich szkół, zajęcia płatne-składka 120zł

Grupa V nauka pływania (kurs 10 zajęć od 20 września) trener Michał Niewiadomski, zajęcia 1 raz w tygodniu 90min dla dzieci z rocznika 2014 wszystkich grudziądzkich szkół, zajęcia bezpłatne w ramach programu „UMIEM PŁYWAĆ”

Grupa VI nauka pływania (kurs 20 zajęć od 20 września) trener Damian Zbrzeźny, zajęcia 2 razy w tygodniu po 45min dla dzieci z roczników 2012, 2013 wszystkich grudziądzkich szkół, zajęcia bezpłatne w ramach programu „UMIEM PŁYWAĆ”

Dodatkowo trenerzy Damian Zbrzeźny i Michał Niewiadomski prowadzić będą SKS z pływania w ramach programu „Jestem swoim trenerem” w wymiarze 90min tygodniowo dla uczniów SP 20 z roczników 2007,2008,2009 (Niewiadomski) i 2010,2011,2012 (Zbrzeźny)

Wszystkie nasze plany będziemy na bieżąco dostosowywać do panującej w kraju sytuacji epidemiologicznej.